Omschrijving T & A Survey

T&A voert geologische quickscans en haalbaarheidsstudies uit.

T & A Survey en geothermie

T&A voert geologische quickscans en haalbaarheidsstudies uit. Wanneer blijkt dat een geothermisch systeem technisch en economisch haalbaar is, kan T&A ondersteuning leveren in het aanvragen van opsporings- en winningsvergunningen. Tenslotte zijn well-engineering en uitvoeringsbegeleiding ook onderdeel van de werkzaamheden die T&A kan leveren. Op die manier kan T&A van begin tot eind een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een geothermisch project.

Contactpersonen

thumb

Wilmer Roest

T & A Survey

Adviesbureau