Omschrijving VB Group

VB is actief in de realisatie van hightech tuinbouwoplossingen, wereldwijd. We optimaliseren groeicondities voor gewassen maar zijn ook voorloper in innovatie, geothermie projecten en in het realiseren van veldverwarming in diverse nationale én internationale voetbalstadions.

VB Group en geothermie

Als marktleider van geothermie aansluitingen hebben we als doel de tuinbouwsector verder te verduurzamen met aardwarmte als toekomstige bron van energie, voor de teelt van gezonde groente en aantrekkelijke sierteeltproducten.

Contactpersonen

1516609136735.jpeg

Marco de Bruijne

Operational Director
"Geothermie Nederland is belangrijk omdat het de centrale verbinder is voor de belangenbehartiging, kennisopbouw en draagvlakcreatie. "
0174-522 222

VB Group

Toeleverancier