Omschrijving Visser & Smit Hanab

LTA Zevenbergen is een samenwerking tussen Geobrothers en Visser & Smit Hanab. Gezamenlijk hebben zij de geothermie locatie in Zevenbergen ontwikkeld.

Visser & Smit Hanab en geothermie

LTA Zevenbergen is een uniek geothermie project. Op relatief geringe diepte (800 meter) wordt warmwater van ongeveer 30°C opgepompt. De temperatuur van dit water wordt verhoogd door middel van een aantal warmtepompen. Op deze wijze kan de warmte aangewend worden voor de verwarming van tuinbouwbedrijf Greenbrothers, één van Nederlands grootste en meest vooruitstrevendste teler van aubergines.

Contactpersonen

thumb

Bart Rouwendal

Hoofd Arbo & Milieu
"Geothermie is een prachtige kans voor de verduurzaming van Nederland. Willen meedoen is een keuze, daadwerkelijk meedoen is niet eenvoudig. Daarom is lidmaatschap van Geothermie Nederland onontbeerlijk. Kennis, kunde en ervaring moet gedeeld worden, in voor en tegenspoed. Alleen zo komt geothermie daadwerkelijk van de grond."

Visser & Smit Hanab

Operator

Locaties

Visser & Smit Hanab is betrokken bij:
Noord-Brabant

Greenbrothers

Greenbrothers is met Visser & Smit Hanab (V&SH) een project gestart om kassen te verwarmen met aardwarmte; het eerste Lage Temperatuur Aardwarmte (LTA) project in Nederland.