Artikel

Evaluatie aanbevelingen Staat van de Sector Geothermie SodM

30.09.2021

Einde aan verscherpt toezicht geothermiesector

Geothermie moet en kan veilig’. Dat is een van de conclusies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar aanleiding van de evaluatie van de Staat van de Sector. Het naleefgedrag en de veiligheid bij geothermiebedrijven zijn verbeterd. In 2017 vond SodM het nodig om scherper toe te zien op de veiligheid van geothermieputten. SodM ziet genoeg redenen om dit verscherpt toezicht op de gehele geothermiesector los te laten: ‘De ingezette trend qua professionalisering laat dit toe.’

Hans Bolscher, Geothermie Nederland: ‘We zijn er trots op dat alle inspanningen van de sector zijn opgemerkt. Zo draagt de industriestandaard ‘Duurzaam Putontwerp’ die de aardwarmtesector zelf heeft ontwikkeld verder bij aan een veilige en verantwoorde winning van aardwarmte. Ook de door de sector ontwikkelde gedragscode omgevingsbetrokkenheid en het veiligheids-, gezondheids- en milieu-zorgsysteem zijn voorbeelden van positieve ontwikkelingen. We zetten ons ervoor in om aardwarmte nog veiliger, rendabeler en beter toepasbaar te laten zijn. De evaluatie geeft ons hiervoor bruikbare handvatten.’

SodM evalueerde de ‘Staat van de Sector Geothermie’ (2017) om te onderzoeken wat er met de aanbevelingen uit het rapport is gedaan en of geothermie intussen veiliger is geworden voor mens en milieu.