Gedragscode

Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij Aardwarmteprojecten

26.01.2021

Bij de duurzame relatie die een geothermieproject heeft met haar omgeving hoort ook het actief betrekken van omwonenden. Omgevingsbetrokkenheid bij geothermieprojecten is daarom van groot belang om een project op een verantwoorde wijze te kunnen realiseren. Geothermie Nederland heeft als fundament de gedragscode omgevingsbetrokkenheid ontwikkeld, hierbij is ook een leidraad gemaakt. Deze biedt handvatten voor de bedrijven in de sector om betrokkenheid van belanghebbenden bij een geothermieproject vorm te geven.

De gedragscode is bedoeld voor bedrijven die in Nederland aardwarmte (willen) winnen en richt zich tot bewoners en bedrijven in de omgeving van een aardwarmteproject,de relevante gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en natuur-en milieuorganisaties. De gedragscode geeft principes voor hoe bedrijven bij de voorbereiding en realisatie van aardwarmteprojecten de omgeving betrekken.

Voor de operationalisering van de Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten is er de Leidraad Omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten.