Artikel

Mijnbouwwet met meerderheid stemmen aangenomen

22.02.2022

Op 22 februari 2022 is de Mijnbouwwet met een meerderheid van stemmen aangenomen. Ook de voor de geothermiesector belangrijke amendementen over de toewijzing zoekgebied, evaluatie van de Wet binnen 3 jaar en het overgangsrecht voor houders van een opsporingsvergunning zijn aangenomen.

Ook de moties voor een oplossing voor aardwarmteprojecten die in de knel dreigen te komen door de huidige maximale SDE++-realisatietermijn en het ondersteunen van de geothermiesector bij het ontwikkelen van industriestandaarden, convenanten en procesafspraken zijn aangenomen.
De exacte stemmingsuitslag is hier te vinden.

De Wet wordt nog behandeld in de Eerste Kamer. De Mijnbouwregeling wordt de komende periode verder uitgewerkt. Met deze processen nog te gaan, verwachten we dat de inwerkingtreding van de Wet niet in juli zal zijn. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat informeert ons op een later moment over de inwerkingtredingsdatum.

Lees ook: