Artikel

Mijnraadadvies 21 maart 2022

21.03.2022

De Mijnraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) adviseert onder andere rond vergunningen voor geothermie. Zij heeft op 21 maart jl. een brief gestuurd met advies betreft de afhankelijkheid import Russisch aardgas.

“Wij constateren dat de doorlooptijden lang zijn. Het verkorten van doorlooptijden, zonder in te boeten op zorgvuldigheid lijkt ons een must. Ook zien we dat op korte termijn besparing op gasverbruik te realiseren is door prioriteit te geven aan het omschakelen door tuinders van gas naar geothermie voor hun warmtevoorziening.” Ook adviseert zij over het ‘Heroverwegen (of tijdelijk wijzigen) van prioriteiten in de SDE++ subsidieregeling.’