Artikel

Operators leren van incident Trias Westland

03.03.2021

In september 2021 vond er een korte brand plaats bij Trias Westland, waardoor de productie van aardwarmte drie maanden heeft stilgelegen. Trias Westland laat weten dat een vergelijkbaar incident niet opnieuw kan gebeuren omdat de procedures en de technische regelingen zijn aangepast.

Trias Westland voorziet sinds eind december 2021 zo’n vijftig telers in het Westland weer van de nodige warmte. Trias Westland heeft eind vorig jaar de ervaringen gedeeld met de operators die lid zijn van Geothermie Nederland. Het is belangrijk dat wij als Geothermie Nederland de mogelijkheid bieden om de leerervaringen met elkaar te delen.

Marco van Soerland, directeur van Trias Westland in het interview op de website van Trias Westland: De uitkomsten en verbeteringen zijn breed gedeeld in de sector. “Ja dat klopt, het is van groot belang om in een jonge sector kennis en kunde met elkaar te delen”, vertelt Marco van Soerland. “Het is voor de eerste keer dat er op dit gebied een incident heeft plaatsgevonden in de sector. Daar moet je niet alleen als bedrijf van leren, maar ook als sector. Daarom hebben we vrijwel direct na het incident met onze collega-operators de gebeurtenissen van het incident doorgenomen. Niet lang daarna hebben we een bijeenkomst via Geothermie Nederland met alle geothermie-operators georganiseerd om de uitkomsten van het incidentonderzoek te presenteren. En natuurlijk welke lessen je als sector hieruit kunt trekken. En er komt nog een bijeenkomst waar we de inzichten uit alle veiligheidsstudies en audits gaan delen en bespreken. Want je wilt natuurlijk ook dat collega’s alert zijn op dit soort dingen. Zeker als er sprake is van een samenspel van factoren. Het is belangrijk dat mensen nagaan of zoiets ook in hun situatie aan de orde zou kunnen zijn.”

Lees het volledige bericht over de oorzaak, opeenvolging en onderzoek op triaswestland.nl

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft als toezichthouder een onderzoek gestart om informatie te verzamelen om de toedracht van het incident te kunnen vaststellen. 

Lees meer hierover op Sodm.nl