Rapport

Reviewstudie seismiciteit TNO

16.07.2019

De Nederlandse ondergrond is voor het overgrote deel veilig genoeg voor aardwarmteprojecten. Dat is te danken aan de structuur van de ondergrond in Nederland. Hierdoor is de kans op zogeheten geïnduceerde seismiciteit (aardbevingen veroorzaakt door menselijk handelen) minimaal te noemen.