Rapport

SodM onderzoek naar risico’s ultradiepe geothermie (UDG)

07.01.2020

at zijn de risico’s van ultradiepe geothermie (UDG) en enhanced geothermal systems (EGS – gestimuleerde geothermie systemen) en hoe zijn deze risico’s te beperken? Dat waren de centrale vragen in het wetenschappelijk onderzoek dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft laten uitvoeren via het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM).

 In het onderzoek zijn de verhoogde en additionele risico’s van UDG en EGS ten opzichte van conventionele geothermie voor Nederland geïnventariseerd, en zijn preventieve en mitigerende maatregelen beschreven. Het onderzoek voorziet in een classificatieschema om de belangrijkste risico’s voor een project te inventariseren en de meest geschikte preventieve en mitigerende maatregelen voor dat specifieke project te benoemen.

Dowload de Nederlandse samenvatting rapport KEM-06

Wat gaat SodM met het onderzoek doen?
SodM zal de resultaten van het onderzoek meenemen bij het beoordelen van en het adviseren over de plannen en vergunningen voor UDG en EGS-projecten. Het classificatieschema kan SodM en uitvoerders van projecten helpen om per project de specifieke risico’s te analyseren en te inventariseren welke maatregelen nodig zijn voor een veilige uitvoering van dat betreffende project. SodM zal het onderzoek tevens gebruiken als input voor het maken van beoordelingskaders en normeringen. Uitvoerders kunnen de resultaten van KEM-06 gebruiken bij de ontwikkeling van projectvoorstellen.
Op dit moment zijn er nog geen UDG-projecten in Nederland. In 2017 is er een Green Deal getekend door diverse ministeries, Energie Beheer Nederland, TNO en consortia van bedrijven. Tussen deze partijen is afgesproken om samen te werken om kennis over ultradiepe geothermie in Nederland te vergroten en toepasbaar te maken zodat eventueel kan worden overgegaan tot de realisatie van (pilot)projecten. Mogelijk ontstaan er ook andere initiatieven in de nabije toekomst.
Alle informatie over het toezicht van SodM op geothermie en de advisering over geothermieprojecten staat in het Toezichtarrangement Geothermie.

Lees meer over het onderzoek ‘Risk assessment for UDG and EGS, and an inventory of preventive and mitigating measures (KEM-06)’ op sodm.nl