Toezichtsarrangement

SodM publiceert Toezichtsarrangement Geothermie

08.07.2020

Woensdag 1 juli 2020 heeft SodM het nieuwe ‘Toezichtsarrangement Geothermie’ gepubliceerd. Het toezichtarrangement geeft inzicht in de eisen voor milieu en veiligheid op de gehele levensloop van een geothermieproject. Het heeft als doel ondernemers inzicht te geven in de eisen die SodM aan hen stelt voor een helder en sneller proces. Het arrangement kan ook bijdragen aan vertrouwen bij belanghebbenden in een veilig proces bij aardwarmteontwikkeling.

Het Toezichtarrangement bevat een overzicht van de adviezen, beschikkingen en inspecties met bijbehorende onderwerpen en normen. Het geeft ook een beschrijving van de verschillende mogelijkheden tot bestuurs- en strafrechtelijke interventie door SodM, zoals verscherpt toezicht. Het arrangement is een vervolg op het SodM rapport uit 2017 ‘Staat op de Sector’ waar in vooral risico’s bij aardwarmtewinning werden beschreven. Het toezichtsarrangement geeft een overzicht van de wettelijke vereisten om deze risico’s te beheersen.  

DAGO heeft samen met SodM op 1 juli een toelichting georganiseerd over het toezichtsarrangement voor operators.

Naar het Toezichtsarrangement Geothermie