Artikel

Terugblik Kennisagenda Aardwarmte

30.06.2020

De webinar van de Kennisagenda Aardwarmte op dinsdag 30 juni 2020 behandelde twee afgeronde onderzoeken en een update van de kennis- en innovatie roadmap aardwarmte die wordt uitgevoerd door EBN. De eerste presentatie namen KWR en Witteveen&Bos op zich. Zij hebben een praktijkverkenning gedaan naar de impact van geothermie op grondwater en bijbehorende monitoring. Het onderzoek maakt inzichtelijk hoe de kosten voor grondwatermonitoring zich verhouden tot lekkage preventiekosten. Het tweede onderzoek dat aan bod kwam is afkomstig van RHDHV, zij analyseren verschillende verwerkingsopties van testwater en bieden een beslisboom om tot keuzes te komen.

Grondwatermonitoring bij geothermiesystemen

De eerste presentatie namen KWR en Witteveen&Bos op zich. Zij hebben een praktijkverkenning gedaan naar de impact van geothermie op grondwater en bijbehorende monitoring. Hierbij is gekeken naar drie praktijkvoorbeelden in de gebieden Friesland Zuid, Westland en Centrale Sienk Brabant en is een kostenefficiënt en haalbaar grondwatermonitoringssysteem ontworpen op basis van locatie-specifieke eigenschappen. Ook is er gekeken naar Duitse studies en hieruit zijn aanbevelingen opgetekend. Door naast beschermende maatregelen tegen putlekkage ook grondwatermonitoring toe te passen, wordt het functioneren van de beschermende voorzieningen gevalideerd en verbetert de detectie van lekkages. Dit project maakt inzichtelijk hoe de kosten voor grondwatermonitoring zich verhouden tot lekkage preventiekosten.

De presentatie en meer informatie over het onderzoek is te vinden op de site van Kas als Energiebron.

Verwerking van testwater bij geothermieprojecten

Wanneer een geothermieproject gerealiseerd wordt, komt er eenmalig een hoeveelheid reservoirwater vrij bij het schoonspoelen en testen van de putten. Dit water wordt testwater genoemd. Het onderzoek van RHDHV analyseert verschillende verwerkingsopties van testwater en biedt een beslisboom om tot keuzes te komen.

Verwerkingsopties zijn onder andere: 1) herinjectie, 2) lozing op zout en zout oppervlaktewater, 3) verwerking op een RWZI, 4) Afvoer naar een externe verwerker. Herinjectie is het meest aantrekkelijk omdat het water wordt teruggebracht naar het oorspronkelijke reservoir, maar met de kanttekening dat behandeling van het testwater nodig is en de kans bestaat dat de injectiviteit van het reservoir wordt aangetast.

De presentatie en meer informatie over het onderzoek is te vinden op de site van Kas als Energiebron.

Kennis en Innovatie Roadmap Aardwarmte

Het doel van het Innovatie Roadmap Aardwarmte (KIRA) programma is het coördineren van vraaggestuurd onderzoek voor aardwarmte en het creëren van meer overzicht en meer balans tussen aanbod en vraag van innovatie voor aardwarmte. Binnen het programma wordt momenteel gewerkt aan vier onderzoeken: 1) grondwatermonitoring, 2) Alternatieve materialen voor putontwerp, 3) Verbranding van NORM houdend vast materiaal (‘filterzakken’), 4) Cementing best practices.

Vanuit KIRA wordt een nieuwe uitvraag voor onderzoek komende zomer in de markt gezet door EBN. In het najaar van 2020 wordt een vernieuwde innovatie roadmap verwacht. Op basis van deze roadmap zijn prioriteiten gesteld waar budget vanuit KIRA wordt ingezet voor (voor)onderzoek. Meer informatie over dit traject volgt nog.  

De webinar is terug te kijken via deze link en beschikbaar tot 30 juli aanstaande.

Er lopen nog twee onderzoeksopdrachten in de Kennisagenda Aardwarmte met de onderwerpen: 1) Verantwoord gebruik mijnbouwhulpstoffen door operators in de geothermie, en 2) Restgas in bovengrondse installaties aardwarmte.