Artikel

Themamiddag Kansen voor warmteopslag biedt aanleiding voor vervolg

12.04.2022

Op 7 april kwamen ruim 80 leden en genodigden samen in de Energy Cave in Rijswijk. De Energy Cave is een inspirerend innovatiecentrum voor energie en duurzaamheid. Met veel enthousiasme werden we deze dag als eerste (grote) groep ontvangen, waarbij de rondleiding door het innovatielab leidde tot veel positieve reacties.

Tafelsessies

Met behulp van specialisten op het gebied van warmteopslag zijn aan tafels diverse facetten van warmteopslag belicht en met elkaar bediscussieerd. De technische, juridische en bedrijfseconomische kant kwamen hierbij aan bod. Warmteopslag maakt geothermie als bron nog aantrekkelijker. Veel leden bekijken de mogelijkheden van warmteopslag met veel interesse. Aan de tafels bleek een grote informatiebehoefte. Meer kennisdeling, zoals data delen uit WKO’s, ook met partijen in de hoek van bodemenergie, is voor onze sector van belang.
Wil je nog wat nalezen over dit onderwerp? Onze leeswijzer die we voor deze bijeenkomst hebben opgesteld geeft een overzicht wat er bekend is en waar we staan wat betreft ondergrondse (middel) hoge temperatuur opslag.

Nu verder…

Onze leden zijn van harte welkom om online of live (bij EBN in Utrecht) aanwezig te zijn bij een of meerdere sessies in de Week van de ondergrondse energieopslag. Woensdag wordt ingezoomd op hoge temperatuur warmteopslag in de ondergrond, als onderdeel van de warmteketen. Er wordt dan onder meer verder gesproken over de opbrengsten die zijn voortgekomen uit onze themamiddag. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.