Artikel

TU Delft ontvangt subsidie voor onderzoek geothermie

22.06.2020

TU Delft heeft 3,4 milljoen euro subsidie toegekend gekregen van de Europese Commissie voor onderzoek naar efficiency en veiligheid bij geothermie projecten.