Reactie

Zienswijze op wetsvoorstel Klimaatfonds

31.05.2022

Op 27 mei heeft Geothermie Nederland een zienswijze (consultatiereactie) ingediend op het wetsvoorstel Klimaatfonds waar vanuit het Coalitieakkoord € 35 miljard voor beschikbaar is gesteld. Onze belangrijkste boodschap in de zienswijze is dat er meer aandacht en middelen moeten zijn voor warmte en warmte-infrastructuur, naast de aandacht voor elektriciteit en andere energiedragers als waterstof. Dit helpt geothermie, en de ruim 70 projecten die in ontwikkeling zijn versneld van de grond komen.

Bekijk onze zienswijze

Lees meer over de consultatie

Brief aan minister Jetten

Het bestuur van Geothermie Nederland heeft met inbreng van de werkgroep PA een brief geschreven naar minister Jetten van EZK. In deze brief roept het bestuur op om in gesprek te gaan met het ministerie om geothermie versneld bij te laten dragen aan de warmtetransitie en CO2-reductie  in de gebouwde omgeving en glastuinbouw. En het goed laten inpassen van geothermie in het Klimaatfonds.

Bekijk de brief