GNL/TNO Leer- en werksessie Creëren van draagvlak

8feb
Datum: 8 februari 2024
Locatie: Energy Cave, Rijswijk
Organisator: Geothermie Nederland en TNO

Deze middag staat de voortgang van het onderzoeksprogramma WarmingUp-GOO ‘maatschappelijk draagvlak geothermie & HTO nabij bewoond gebied’ centraal. WarmingUP GOO richt zich op de opschaling van geothermie en HTO. Het WarmingUp GOO programma ‘resultaat 4 draagvlak’ wil antwoord geven op de vraag hoe aardwarmte-ontwikkelaars draagvlak voor geothermie onder omwonenden kunnen verhogen, waarbij onder andere een draagvlakstrategie in experiment wordt gebracht. Geothermie Nederland is als partner bij dit programma betrokken.

De relevante kennis die er (nationaal en internationaal) beschikbaar is over het creëren van draagvlak voor geothermieprojecten in nabij gelegen woonwijken wordt op 8 februari gepresenteerd, dit zijn de eerste onderzoeksresultaten. Er is een casus-vertaling/werksessie om de stappen voor aardwarmteontwikkelaars en gemeenten concreet te maken. En we bediscussiëren wat vervolgstappen zouden moeten zijn binnen het onderzoeksprogramma en daarbuiten. Daarnaast is er een aantal praktijkpresentaties.

Programma

12.30    Ontvangst met broodjes bij de Energy Cave
13.00    Introductie, toelichting onderzoek door TNO. Bespreken eerste onderzoeksresultaten
13.45    Praktijkpresentaties projecten
14.15    Pauze
14.30    Casus-vertaling/werksessie, inclusief bespreking
16.00    Bespreken vervolgstappen
16.30    Gelegenheid om na te praten met een drankje

Deelnemen

Voor deze bijeenkomst zijn diverse leden van Geothermie Nederland persoonlijk uitgenodigd. Wil je graag aanwezig zijn, maar heb je geen uitnodiging ontvangen, geef dit door.

Aanmelden

Leden van Geothermie Nederland worden persoonlijk uitgenodigd voor deelname aan deze bijeenkomst.

Deel dit

De nieuwste evenementen

27jun

Young Professionals netwerkborrel

Op donderdag 27 juni organiseren we een volgende GNL Young Professionals borrel.
27 juni 2024 van 16.00 - 18.30 uur
BRET, Amsterdam
Geothermie Nederland
27jun

EZK Energie Event 2024

Op donderdag 27 juni vindt het EZK Energie Event: Energie besparen nu en in de toekomst plaats.
27 juni 2024
Gooiland Hilversum
Ministerie van EZK, RVO, NVDE, MKB NL