Ledenbijeenkomst ‘Versnellen en reguleren van aardwarmte’

15sep
Datum: 15 september 2022
Locatie: Energy Cave, Rijswijk
Organisator: Geothermie Nederland

Er is veel aan gelegen dat geothermie goed van de grond komt om de essentiële bijdrage aan de energietransitie te kunnen leveren. De Mijnbouwwet wordt gewijzigd. Deze wet en bijbehorende regelingen moeten straks goed aansluiten bij de -toekomstige- praktijk van de sector.

Tijdens deze ledenbijeenkomst levert het ministerie van EZK een belangrijke bijdrage. In diverse sessies word je onder andere bijgepraat over vergunningverlening, de overgangsregeling, de SDE-regeling en de verdere uitwerking van het risicobeleid. Alles met het doel om snel meer geothermie te krijgen, op een veilige en verantwoorde manier.

Het programma vindt plaats van 13.30 – 18.00 uur. Meer informatie over het programma volgt.

Alle leden zijn van harte welkom tijdens deze ledenbijeenkomst. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmeldformulier

Deel dit

De nieuwste evenementen

30aug

Webinar: Aardwarmte en het Publieke Debat

Programma Versnelling Aardwarmte MRA van de provincies Noord-Holland en Flevoland organiseert samen met het Servicepunt Duurzame Energie op 30 augustus van 14 tot 15 uur een webinar over ‘Aardwarmte en burgerbetrokkenheid’.
30 augustus 2022
Online
Servicepunt Duurzame Energie en Programma Versnelling Aardwarmte MRA
12sep

Week van de Aardwarmte 2022

Ook in 2022 vindt de Week van de Aardwarmte 2022 plaats. Een initiatief van EBN in samenwerking met partners. Aan de hand van verschillende thema’s wordt van 12-16 september inzicht gegeven in de kansen die aardwarmte biedt in de energietransitie.
12 t/m 17 september 2022
Diverse locaties en online
EBN en partners, waaronder Geothermie Nederland