Ledenbijeenkomst ‘Versnellen en reguleren van aardwarmte’

15sep
Datum: 15 september 2022
Locatie: Energy Cave, Rijswijk
Organisator: Geothermie Nederland

Er is veel aan gelegen dat geothermie goed van de grond komt om de essentiële bijdrage aan de energietransitie te kunnen leveren. De Mijnbouwwet wordt gewijzigd. Deze wet en bijbehorende regelingen moeten straks goed aansluiten bij de -toekomstige- praktijk van de sector.

Tijdens deze ledenbijeenkomst levert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een belangrijke bijdrage. De voorzet voor het Actieplan versnelling geothermie zullen we als Geothermie Nederland aanbieden aan Esther Pijs, programma-directeur-generaal Groningen en Ondergrond bij het ministerie van EZK. Ook is er een vraaggesprek met Esther Pijs, Marco van Soerland en Herman Exalto onder leiding van Janine Verweij.

Deze middag staat in het teken van de ambitie en versnellingsmaatregelen. Ook kun je twee sessies volgen om bijgepraat te worden op diverse onderwerpen, zoals de te wijzigen Mijnbouwregeling. Medewerkers van o.a. het ministerie van EZK vervullen een rol tijdens de sessies.

Het programma vindt plaats van 13.30 – 18.00 uur.
Bekijk het volledige programma, inclusief omschrijving van de sessies

Alle leden zijn van harte welkom tijdens deze ledenbijeenkomst. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De bijeenkomst maakt deel uit van het programma van de Week van de Aardwarmte.

Aanmeldformulier

 
 

Deel dit

De nieuwste evenementen

13apr

ALV en Ledenbijeenkomst ‘Van boor tot booming: innovatie en kennisontwikkeling binnen geothermie’

Ben je benieuwd aan welke innovaties geothermieprojecten tot nu toe hebben bijgedragen? En wil je weten aan welke technieken de komende jaren wordt gewerkt zodat geothermie een grotere vlucht kan nemen in onze energievoorziening? Kom dan naar de ledenbijeenkomst van Geothermie Nederland op 13 april in de Energy Cave in Rijswijk.
13 april 2023
Energy Cave, Rijswijk
Geothermie Nederland
18apr

Cursus Geothermie

In deze cursus leer je wat er komt kijken bij een aardwarmteproject: van het geologisch onderzoek, het inschatten van de onzekerheden en de voorspelling van het vermogen tot en met de realisatie en de uiteindelijke exploitatie.
18, 19 april 2023
Amersfoort
PAO Techniek en Management