Aardwarmte Polanen officieel van start

20.12.2022

Na voorbereidende werkzaamheden is de eerste paal voor de fundering van het aardwarmtegebouw geslagen. Met het project kunnen naar verwachting ruim veertig glastuinbouwbedrijven in het Westland van het aardgas af en worden aangesloten op duurzame warmte.

Aardwarmtebron en  warmtenet

De aandeelhouders gingen onlangs akkoord met het verstrekken van eigen vermogen voor de aardwarmtebron door HVC en de aanleg van het warmtenet door Warmte Netwerk Westland. Eerder zijn subsidies beschikt voor de aardwarmtebron via de Stimuleringsregeling duurzame energie SDE+ en voor het warmtenet via Kansen voor West. Het aardwarmteproject Polanen is een samenwerking tussen HVC en Warmtecoöperatie Polanen, dat uit ruim vijftig glastuinbouwbedrijven bestaat. Zij hebben samen circa 200 hectare kassen in gebruik voor de teelt van groenten, planten en bloemen. 

Boortoren uit de buurt

De boortoren die nu in Maasdijk voor het boren naar aardwarmte wordt gebruikt, gaat naar verwachting in april naar Monster en wordt daar vervolgens weer opgebouwd. Dan kan het boren voor Aardwarmte Polanen van start gaan. De afgelopen jaren zijn de direct omwonenden van de boorlocatie betrokken bij de ontwikkeling van het aardwarmteproject. Onlangs hebben de direct omwonenden van Aardwarmte Polanen al kunnen zien hoe het boren naar aardwarmte in z’n werk gaat tijdens een locatiebezoek aan Aardwarmte Maasdijk.

(bron: HVC)