Aardwarmte Vogelaer neemt Green Well Westland over

12.04.2022

Aardwarmtebedrijf Green Well Westland is overgenomen door Aardwarmte Vogelaer. De aandeelhouders en afnemers van Green Well Westland zijn door deze overname straks weer gegarandeerd van de levering van aardwarmte voor hun tuinbouwbedrijven.

Bij Green Well Westland wordt nu ruim een jaar geen aardwarmte meer gewonnen omdat de productieput buiten werking is. Het is nu nog niet geheel duidelijk wat er met de putten gaat gebeuren. Het kan zijn dat de putten deels weer in werking worden gebracht. Voor Aardwarmte Vogelaer is de overname van Green Well Westland met name interessant om aardwarmte te kunnen gaan leveren aan de tuinbouwbedrijven die nu aangesloten zijn op Green Well Westland. De warmte zal worden geleverd door een nieuw te realiseren aardwarmte-installatie. Deze installatie komt naast de eerste aardwarmte-installatie aan de Arckelweg in Poeldijk. De bestaande installatie levert nu al warmte aan 19 bedrijven en gaat warmte leveren aan 400+ woningen in de nog te bouwen woonwijk Westmade Noord in Monster. De nieuwe installatie gaat aan nog eens 16 tuinbouwbedrijven aardwarmte leveren.

Pionier Green Well Westland
Aardwarmteproject Green Well Westland is het eerste aardwarmteproject in het Westland en één van de eerste aardwarmteprojecten in Nederland. Als pionier in aardwarmte hebben de ondernemers achter Green Well de afgelopen 15 jaar heel veel energie gestoken in de ontwikkeling van aardwarmte in de glastuinbouw.

Eén warmtenetwerk Westland
Het koppelen van het warmtenetwerk van Aardwarmte Vogelaer aan Green Well Westland biedt nieuwe mogelijkheden om aangesloten te worden op het integrale Warmte Systeem Westland. Hiermee wordt de onderlinge uitwisseling van warmte over een veel groter gebied mogelijk. Ook kan in de toekomst mogelijk restwarmte uit de Rotterdamse haven worden geleverd aan het warmtenetwerk in Poeldijk.