Actieplan voor versnelling aardwarmte in Noord-Brabant

15.01.2024

De provincie Noord-Brabant, gemeenten en een reeks bedrijven hebben een actieplan ondertekent waarmee zij aan de slag gaan om de ontwikkeling van geothermie in Brabant een impuls te geven. In de toekomst moeten woningen in de provincie Brabant verwarmd kunnen worden met aardwarmte.

De provincie Noord-Brabant, gemeente Helmond en Energie Beheer Nederland (EBN) zijn aanjagers van het bijbehorende actieplan. Daarnaast zijn de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Aardyn, Eavor Europe, Glastuinbouw Nederland, het Ondernemersplatform Glastuinbouw ZO-NL, Ennatuurlijk, Ennatuurlijk Aardwarmte, Enpuls Warmte Infra en de 4 Brabantse RES-regio’s deelnemers van het actieplan. Evenals de gemeente Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch, Oss en Someren.

In het plan worden vijf uitdagingen geïdentificeerd met betrekking tot de ontwikkeling van aardwarmte in Noord-Brabant. Om te werken aan deze uitdagingen de komende twee jaar, zijn er vier werkgroepen opgericht. De provincie zal leidend zijn in een werkgroep die zich richt op kennis en communicatie, de BOM zal zich concentreren op het verminderen van ontwikkelrisico’s, EBN zal zich verdiepen in de geologie van de Roerdalslenk, en de gemeente Helmond zal het voortouw nemen in een “integrale aanpak van geothermie in de warmtetransitie.”

Bekijk het actieplan