Ontwikkeling Chemical Management Tool voor operators

24.05.2023

Geothermie Nederland werkt al langere tijd samen met een consultant aan de realisatie van een Chemical Management Tool — afgekort: CMT — voor de zogeheten ‘REACH compliancy’ van de geothermie operators. Deze maand is daarnaast een samenwerking gestart met een Nederlandse IT-leverancier die de CMT moet gaan opleveren als volledig cloud-gebaseerde en gedistribueerde oplossing, gebouwd op een Salesforce omgeving.

Operators kunnen vanaf de tweede helft van dit jaar met behulp van de CMT een centraal register van alle bestaande en in gebruik zijnde mijnbouwhulpstoffen in de geothermie raadplegen, een overzicht bijhouden van de toegepaste producten per aardwarmtelocatie en gedegen checks uitvoeren op de eigen gegevens en rapportage om volledig aan hun wettelijke verplichting te kunnen voldoen.

De CMT wordt in opdracht van Geothermie Nederland professioneel en robuust uitgevoerd, onder meer met het oog op de langjarige bewaarverplichting van de gegevens voor operators en in verband met de vele wijzigingen in de toegepaste stoffen, wat hoge eisen stelt aan de workflow en het databeheer. Er is begin dit jaar aan een proof-of-concept gewerkt waaruit blijkt dat de gekozen methodiek en IT-oplossing goed samenwerken.

Janine Verweij, directeur Geothermie Nederland: “De vereniging zet met de ontwikkeling van de CMT een belangrijke volgende stap in de professionalisering van de dienstverlening aan de operatorleden en de sector als geheel. De tool vormt daarmee ook een belangrijke inspiratiebron voor een eventuele uitbreiding in de toekomst in het kader van een geïntegreerd zorgsysteem voor de geothermiesector.