Consultatiereactie Mijnbouwbesluit

27.07.2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de aardwarmtesector uitgenodigd om een reactie te geven op het voorgestelde Mijnbouwbesluit in het kader van het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet aanpassing vergunningstelsel aardwarmte. 

Geothermie Nederland is met haar leden tot een reactie gekomen om tot verbeteringen te komen voor de gewenste versnelling en versterking. De inbreng van de leden is verwerkt via het bestuur, de informatiebijeenkomst van 19 juli jl. en door middel van het contact dat individuele leden hebben gehad met de brancheorganisatie.

Geothermie Nederland roept het ministerie op om de verdere uitwerking van het Besluit en ook de regeling samen met de sector uit te werken, om zo tot een gedragen en werkbare wet-, en regelgeving te komen. In eerdere consultaties heeft de brancheorganisatie deze punten ook aandacht gegeven.

De belangrijkste punten zijn:

  • Nieuw vergunningsstelsel
  • Overgangsrecht
  • Uitwerking rol EBN

 

Onderstaand de consultatiereactie met bijlages:

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met strategisch beleidsadviseur Melanie Provoost via melanie.provoost@geothermie.nl