Consultatiereactie van Geothermie Nederland op SDE++-regeling

19.04.2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) advies gevraagd over de SDE++ 2023. Hiertoe is de ‘Wijzigingsnotitie SDE++ 2023’ door PBL opgesteld, als eerste aanzet om tot dit advies te komen. Namens de sector heeft Geothermie Nederland vandaag haar reactie gegeven aan PBL op deze notitie. Ook hebben we aan PBL een reactie gegeven op het eerder verschenen ‘Eindadvies Basisbedragen SDE++ 2022’.