Doorlooptijd ontwikkeling geothermieprojecten moet korter

02.11.2022

Geothermie Nederland heeft zich samen met een brede coalitie van bedrijven en brancheorganisaties uitgesproken voor kortere procedures voor het verlenen van vergunningen voor geothermie en andere grootschalige duurzame energieprojecten.

In een notitie “Druk op doorlooptijd” pleit de coalitie onder aanvoering van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) bovendien voor een wijziging van de SDE++ in 2023 zodat warmtebronnen zoals geothermie in zowel de gebouwde omgeving, de glastuinbouw als de industrie gemakkelijker in aanmerking komen voor subsidie. Ook dient de regeling te worden aangepast op volloop.

"De papieren fase van energieprojecten zou niet langer hoeven te duren dan de bouw."

Zonder verkorting van de doorlooptijden en synchronisatie van initiatieven en subsidies dreigen volgens de coalitie de klimaatdoelen voor 2030 buiten bereik te raken. “De papieren fase van energieprojecten zou niet langer hoeven te duren dan de bouw”, zegt NVDE-voorzitter Olof van der Gaag namens de coalitie. 

Voor een gemiddeld geothermieproject is de doorlooptijd nu nog 3,5 tot 9,5 jaar. Geothermie Nederland wil de lengte van dat vergunningsproces sterk terugbrengen en werkt namens de sector samen met o.a. het ministerie van EZK aan mogelijkheden om procedures meer voorspelbaar en korter te maken. Ook pleit de vereniging voor meer regie op de ontwikkeling van warmtenetten in combinatie met de ontwikkeling van geothermiebronnen.

Constructieve bijeenkomst

Onder leiding van oud-premier en Minister van Staat Jan Peter Balkenende organiseerden de NVDE, EY en Design Innovation Group (DIG) op 25 november jl. een rondetafelgesprek tussen management van overheden en bedrijfsleven over het versnellen van de energietransitie. Geothermie Nederland heeft tijdens dit gesprek input kunnen leveren op de aanbevelingen om doorlooptijden bij geothermie te versnellen.