ECW bezorgd over versnelling aardwarmte in Nederland

12.08.2021

ECW Energy krijgt toestemming voor de boring van een vierde aardwarmtedoublet in Middenmeer. Dat blijkt uit een ontwerp-omgevingsvergunning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Maar knelpunten in wetgeving en subsidiebeleid maken dat initiatiefnemer Robert Kielstra niet positief is gestemd over de mogelijkheden voor volgende projecten.

ECW is gevestigd in het Noord-Hollandse glastuinbouwgebied Agriport. Het energiebedrijf beschikt hier al over drie doubletten en daar komt dus naar alle waarschijnlijkheid een vierde bij. Indien het winningsplan wordt goedgekeurd en er een definitieve omgevingsvergunning komt, kan ECW beginnen met boren. Directeur Kielstra mikt op eind volgend jaar, waarna het doublet in 2023 in bedrijf genomen kan worden. ECW bezit ook nog eens over twee geothermieprojecten in Andijk.

Voor de jongste plannen beschikt ECW nog over een oude SDE-beschikking. En dat is maar goed ook, want onder het huidige subsidieregime is het volgens Kielstra zeer moeilijk om steun te krijgen voor geothermie. Dat bleek ook bij de laatste openstelling van de regeling: terwijl er voor de afvang en opslag van CO₂ miljarden beschikbaar kwamen, visten de initiatiefnemers van aardwarmteprojecten naast het net. Daar komt bij, aldus Kielstra, dat het voorstel voor de nieuwe Mijnbouwwet procedures ingewikkelder maakt, in plaats van eenvoudiger.

“De SDE-vergoeding is op dit moment heel laag, en geothermie staat ook nog laag in de ranking”, zegt hij tegen Energeia. “Terwijl het elektriciteitsnet piept en kraakt, krijg je nauwelijks steun voor nieuwe warmteprojecten. Dat is bijna onbehoorlijk bestuur. De nieuwe Mijnbouwwet introduceert ook nog eens een extra procedurestap, waardoor er meer regels komen en initiatiefnemers langer in onzekerheid zitten. Dit terwijl Nederland door de stikstof- en PFAS-debacles al een slechte reputatie op het gebied van rechtszekerheid heeft.” Net als Geothermie Nederland schreef ECW een kritische zienswijze over het voorstel voor de nieuwe wet.

Putontwerp

ECW heeft samen met Geothermie Nederland en anderen gewerkt aan de industriestandaard duurzaam putontwerp voor nieuwe putten. ECW is nu bezig zijn bestaande putten zodanig aan te passen dat ze voldoen aan deze standaard. Dat betekent dat er nieuwe binnenbuizen worden geplaatst, die beter roestbestendig zijn. Tevens wordt het hierdoor mogelijk om continu de druk tussen binnen- en buitenbuis te monitoren, waardoor eventuele lekkages onmiddellijk geconstateerd kunnen worden. Vijf van de tien putten worden dit jaar onder handen genomen, de rest volgt de komende jaren.

Bovenstaande tekst is geschreven door Jeroen Savelkouls • Energeia  11 augustus 2021: Het Energeia artikel 

Zie ook Nieuwe regels voor aardwarmteprojecten in Nederland | Rijksoverheid 

En de consultatiereacties op het Mijnbouwbesluit. | Overheid.nl