Geothermie als kansrijke warmtebron voor Noord-Holland en Flevoland

21.11.2022

Uit seismisch onderzoek dat dit jaar door SCAN in opdracht van EBN is uitgevoerd, blijkt waar in de provincies Noord-Holland en Flevoland kansrijke gebieden voor aardwarmte zijn.

Om erachter te komen of de ondergrond geschikt is om aardwarmte uit te halen, is eerst via seismisch onderzoek door EBN gekeken naar verschillende aardlagen. Daaruit blijkt dat Noord-Holland en Flevoland 3 verschillende soorten ondergrondlagen heeft met waterhoudende reservoirs, die mogelijk geschikt zijn.

Kansen Noord-Holland

De uitkomsten van het seismisch onderzoek geven aan dat grote delen van Noord-Holland Noord, met uitzondering van Texel, zeer goede kansen bieden voor aardwarmte. Ook rond Heemskerk-Velsen-IJmuiden-Haarlem zijn de uitkomsten naar de geschiktheid van de ondergrond naar aardwarmte positief. Wel is over dit gebied onzekerheid doordat nog maar weinig data beschikbaar is. 

Kansen Flevoland

In Flevoland zijn bij Lelystad zeer goede kansen voor aardwarmte. Ook het noordoostelijke deel van de Noordoostpolder is zeer kansrijk. Het zoeken naar geschikte aardlagen wordt al een aantal jaren gedaan in Flevoland. In Noordoostpolder past paprikateler Hoogweg al aardwarmte toe in de verwarming van de kassen met het project Hoogweg Aardwarmte. Voor Flevoland Zuid, waaronder Almere, is het onzeker of de ondergrond geschikt is. Ook hier speelt mee dat seismisch onderzoek van dit gebied onvoldoende gedetailleerde informatie geeft. Aanvullende data over de bodem kan de onzekerheid hierover flink verkleinen.

(bron: Noord-Holland.nl)