Geothermie en de verkiezingen

01.03.2021

Geothermie Nederland heeft in aanloop naar de verkiezingen een brief gestuurd naar diverse (beoogd) kamerleden en politieke partijen. Voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving wordt er veel verwacht van geothermie. Om opschaling in de glastuinbouw en gebouwde omgeving succesvol te maken roept de geothermiesector bij de verkiezingen op een drietal acties op de agenda te zetten die essentieel zijn, niet alleen voor geothermie maar vooral voor de warmtetransitie en het Klimaatakkoord:

  • Bij een gebleken niet-functioneren van de SDE voor de warmtetransitie: zet een stimuleringsregeling op die wèl functioneert: een SDE++ voor de warmtetransitie
  • Start een acceleratieprogramma van 20 projecten, nodig om tijdig de grote opschaling van geothermie te kunnen realiseren
  • Herzie het stelsel van fiscale prikkels ten behoeve van de energietransitie, in het bijzonder de Opslag Duurzame Energie (ODE). In de praktijk heeft de ODE onbedoelde bijwerkingen die zeer remmend uitpakken voor de energietransitie in de glastuinbouw.

Zie de brief (pdf)

Op 25 februari was onze voorzitter Radboud Vorage te gast bij BNR nieuwsradio voor een debat met de heren Tabak (VVD) en Grinwis (Christen Unie) – zie foto.
Het BNR Zakendoen energiedebat is hier terug te luisteren (met vanaf 16:00 de bijdrage van Radboud).

 

BNR nieuwsradio Radboud