Geothermie Nederland 1 januari 2021 van start

14.12.2020

Vanaf januari gaat Stichting Platform Geothermie samen met DAGO op in de nieuwe brancheorganisatie, Geothermie Nederland. Op 10 en 11 december stemden de leden van DAGO en de deelnemers van Platform Geothermie in met het samengaan van beide organisaties in één brancheorganisatie.

Vereniging van belangen voor verduurzaming Nederland
De nieuwe organisatie verenigt alle ondernemingen en organisaties met een zakelijk belang in de geothermiesector. De leden gaan de uitdagingen in de geothermiesector gezamenlijk verder oppakken met Geothermie Nederland als centrale verbinder voor belangenbehartiging, kennisopbouw, innovatie, draagvlakcreatie, informatievoorziening én ontmoeting. Geothermie Nederland en haar leden zetten zich in om geothermieprojecten te ontwikkelen en te exploiteren en leveren hiermee een tastbare bijdrage aan de warmtetransitie en verduurzaming van Nederland.

Lidmaatschap voor zakelijk belanghebbenden
Radboud Vorage, voorzitter Geothermie Nederland: “Als één organisatie bundelen we nu alle kennis over geothermie in Nederland, dat is voor onze leden en voor de energietransitie van groot belang.” In principe blijven de leden van DAGO en de deelnemers van Platform Geothermie lid van de vereniging. Ook andere partijen die deel uitmaken van de geothermiesector kunnen lid worden van Geothermie Nederland. De vereniging gaat met circa 75 leden van start. Overheidsorganisaties worden aangemoedigd ‘kennispartner’ te worden. Zo kunnen ze uit de eerste hand kennis en praktijkervaring opdoen en meepraten over de uitdagingen waar de sector voor staat. Hiermee wil Geothermie Nederland een actieve bijdrage leveren aan de warmtetransitie en de beschikbaarheid van duurzame en betaalbare warmte voor burgers en bedrijven.

Uitdagingen voor de ontwikkeling van geothermie
Frank Schoof, vice-voorzitter Geothermie Nederland: “Met deze stap bundelt de aardwarmtesector haar krachten en wordt ze de woordvoerder voor de totale geothermiesector”. De komende jaren zijn cruciale jaren voor de ontwikkeling van geothermie in Nederland. De verwachtingen ten aanzien van geothermie zijn groter dan ooit tevoren. Daarnaast worden er hoge eisen aan veiligheid gesteld en aan de communicatie met de omgeving en is het draagvlak voor geothermieprojecten niet altijd vanzelfsprekend. De brancheorganisatie wil, samen met haar leden, gericht aan deze uitdagingen werken.

In onze factsheet is te lezen over de uitdagingen waar wij ons als brancheorganisatie mee bezig blijven houden en hoe wij hier invulling aan geven.

Geothermie NL proosten

Fotobijschrift: Frank Schoof en Radboud Vorage proosten op de nieuwe brancheorganisatie.