Geothermie Nederland wil uitzondering stikstofregels

22.11.2022

Het kabinet neemt vrijdag een besluit over maatregelen om op korte termijn uit de stikstofimpasse te komen. De NVDE en Geothermie Nederland, samen met 15 andere organisaties, pleiten ervoor om energietransitieprojecten als ‘projecten met dwingende reden van groot openbaar belang’ te bestempelen. Dergelijke projecten kunnen dan via het zogeheten stikstofregistratiesysteem toch de ruimte krijgen om te worden uitgevoerd. 

De versnelling van geothermie kan namelijk in gevaar komen als gevolg van het wegvallen van de bouwvrijstelling. Dat heeft een averechts effect, aangezien de inzet van geothermie juist bij zal dragen aan structureel lagere emissies. Geothermieprojecten zouden daarom een vrijstelling moeten krijgen van de beperkende stikstofregels. 

In Europees verband lopen overigens vergelijkbare initiatieven om de procedures voor duurzame energieprojecten te versnellen. Die hebben vooralsnog met name betrekking op warmtepompen en niet-grondgebonden zonne-energieprojecten. In een reactie op het voorstel van de Europese Commissie pleitte minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten (D66) dat technieken als geothermie ook in aanmerking moeten komen voor versnelde vergunningenprocedures.