Hans Bolscher versterkt Geothermie Nederland

29.03.2021

De leden van Geothermie Nederland stemden op 25 maart jl. unaniem in met de benoeming van Hans Bolscher als voorzitter van het bestuur van Geothermie Nederland. Met ingang van 1 april 2021 neemt Hans Bolscher het stokje over van de huidige voorzitter Radboud Vorage, directeur bij Greenhouse Geopower.

Radboud Vorage blijft bestuurslid en zal de rol van secretaris gaan vervullen binnen het bestuur van Geothermie Nederland. Hans over zijn motivatie voor Geothermie Nederland: “Ik zie Geothermie als één van de belangrijke bouwstenen voor de energietransitie. Naast succesvolle projecten in de glastuinbouw, zie ik met name mogelijkheden voor de gebouwde omgeving waar warmtenetten met geothermie een cruciale rol kunnen gaan spelen. Maar die uitrol gaat niet vanzelf en een versnelling is hard nodig. Daar wil ik graag aan bijdragen”.

Kort profiel Hans Bolscher

Hans BolscherHans Bolscher is actief als senior consultant en bestuurder in de wereld van energie, klimaat en innovatie. Hij bekleedde diverse bestuurs- en managementfuncties bij publieke en private organisaties. Op dit moment is Hans ook actief als voorzitter RvC bij Stadsverwarming Purmerend en Port of Den Helder. Daarnaast is hij directeur van het investeringsfonds Warmte Participatie Fonds Zuid Holland (WPF) en als senior-consultant betrokken bij warmte- en industriebeleid voor Ministeries, Europese Commissie en diverse provincies in Nederland.