Hoe verduurzamen we de warmtevoorziening?

12.12.2023

In het kader van De Week van de Warmtetransitie sprak EBN met de voorzitters van Geothermie Nederland en Stichting Warmtenetwerk, Hans Bolscher en Ernst Japikse over het verduurzamen van de warmtevoorziening. Als we straks ‘van het gas af’ zijn, blijven er grofweg twee smaken over: met all-electric warmtepompen of met collectieve warmtenetten. Zij zien grote kansen voor warmtenetten. Maar ook uitdagingen.

Een belangrijke taak in de warmtetransitie ligt straks bij de gemeenten, zo staat in het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw). Van de gemeenten wordt verwacht dat zij de regie pakken. Lees het artikel ‘Warmtetransitie zet gemeenten voor scherpe keuzes’ (EBN)