Inspiratiefilm vanuit de tuinbouwsector ‘Een glazen wereld, met een warm hart’

15.02.2021

De glastuinbouw speelt een belangrijke rol binnen de energietransitie in Zuid-Holland, zij loopt voorop in het opwekken en gebruik van duurzame energie. De tuinbouwsector kan en wil Nederland graag helpen. De video nodigt uit om de handen ineen te slaan.

De energietransitie vraagt om samenwerking, tussen ondernemers, overheden en burgers. De tuinbouw en de stad kunnen samen grote, slimme en noodzakelijke stappen maken.

Bekijk de video ‘‘Een glazen wereld, met een warm hart’:

De video is gemaakt in opdracht van de stuurgroep van het EnergieAkkoord Greenport West-Holland. Geothermie Nederland is mede-ondertekenaar van dit EnergieAkkoord. In de video zien we Paul van Schie. Hij is directeur van Nature’s Heat, lid van Geothermie Nederland.