Invest-NL ziet groot potentieel voor geothermie in Nederland

08.05.2024

Het investeringsfonds van de overheid, Invest-NL wil de toepassing van geothermie in Nederland versnellen en liet een onderzoek uitvoeren dat laat zien hoe succesvolle implementaties plaatsvinden in landen zoals Denemarken, Duitsland en Frankrijk.

De inzichten uit het rapport benadrukken de urgentie om te investeren in geothermie als duurzame energiebron. De potentie van geothermie is groot, maar de implementatie in Nederland blijft achter door technische, financiële en maatschappelijke uitdagingen. InvestNL: ‘De boodschap is helder: we moeten aan de slag om robuuste financieringsmodellen, geoptimaliseerde regelgeving en sterke publiek-private samenwerkingsverbanden te realiseren.’

De belangrijkste conclusies uit de analyse, uitgevoerd door de EGEC Geothermal en Well Engineering Partners:

  • Geothermische energie heeft zich bewezen als een stabiele en betrouwbare bron voor verwarming, wat het verbruik van fossiele brandstoffen kan verminderen.
  • Investeren in geothermie brengt substantiële economische voordelen met zich mee, waaronder lagere energiekosten en stimulering van lokale werkgelegenheid.
  • Voor een succesvolle uitrol is samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en burgers cruciaal. Een sterke politieke wil en maatschappelijke acceptatie zijn onmisbaar.

Invest-NL stelt dat de overheid een roadmap moet opstellen om de mogelijkheden te verwezenlijken die geothermie biedt voor verduurzaming van de warmtevoorziening. Lees het artikel dat daarover verscheen in Energeia: ‘Roadmap geothermie nodig om mogelijkheden te realiseren’ – download artikel, of bekijk via Energeia.nl.

Download rapport ‘Geothermal lessons from Germany, Denmark and France for the Dutch Market’ (EN)