Inwerkingtreding Mijnbouwwet vertraagd

06.10.2022

Op 4 oktober 2022 is de Mijnbouwwet behandeld in de Eerste Kamer. Een korte samenvatting:

  • De PVV heeft drie moties ingediend.
  • Staatssecretaris Vijlbrief heeft vragen beantwoord over de bescherming van drinkwater en de seismische risico’s bij geothermie.
  • Dinsdag 11 september a.s. vindt de stemming plaats over de drie moties.

Lees meer bij “Debat samengevat: aanpassing vergunningsstelsel aardwarmte” op eerstekamer.nl

De inwerkingtredingsdatum van 1 januari wordt niet gehaald, vooral omdat de Raad van State nog vragen heeft over het Mijnbouwbesluit. Daarover moet half oktober nog een gesprek gaan plaatsvinden, waarna in november het advies wordt verwacht. Er is nog geen duidelijkheid over een nieuwe inwerkingtredingsdatum. De aangepaste wet, het besluit en de regeling worden uiterlijk 2 maanden voor inwerkingtreding van de wetswijziging gepubliceerd. De consultatie voor de Mijnbouwregeling wordt rond half oktober verwacht.