Artikel

Inwerkingtredingsdatum Mijnbouwwet: streefdatum 1 januari 2023

28.02.2022

De Rijksoverheid meldt dat het wetsvoorstel voor wijzigingen in de Mijnbouwwet nu bij de Eerste Kamer ligt om behandeld te worden. In een infographic is het proces van de wijziging van de Mijnbouwwet en de daarbij behorende stappen schematisch weergegeven.

Om uitvoering te geven aan alles dat in het wetsvoorstel wordt geregeld, moeten ook het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling worden aangepast. Rijksoverheid meldt: ‘Op dit moment streven we naar een inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023. De komende tijd zullen we met de sector goede afspraken maken over de wijzigingen in de vergunningensystematiek, zodat zowel de vergunningverleners, sector en onze adviseurs in het vergunningverlening proces hier goed op voorbereid zijn.’

Lees ook Mijnbouwwet met meerderheid stemmen aangenomen

Zie het volledige bericht over de inwerktreding op Rijksoverheid.nl