Jaarverslag Delfstoffen en Aardwarmte 2022

30.08.2023

Elk jaar stelt TNO-AGE voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het jaarverslag ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’ samen. In het jaarverslag lees je onder andere alles over de opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten van aardwarmte in de Nederlandse ondergrond die vallen onder de Mijnbouwwet. Ook gaat het in op de status van vergunningen en ondergrondse opslag en aardgasprognoses.

*het betreft een voorpublicatie. Een aantal hoofdstukken volgt in september. Reeds afgeronde hoofdstukken van het jaarverslag zijn al digitaal gepubliceerd, waaronder hoofdstuk 5. Aardwarmte