Kadaster: ‘meeste verwarming straks van warmtenetten’

16.02.2022

Het Kadaster verwacht dat woningen in Nederlandse steden in de toekomst vooral worden verwarmd door warmtenetten. Zo’n 3,5 miljoen huizen in stedelijk gebied kunnen volgens hun analyse het beste worden aangesloten op een warmtenet.