Kamerdebat Mijnbouwwet goed verlopen

17.02.2022

Gisteravond vond het plenaire Kamerdebat plaats over de wijziging van de Mijnbouwwet, specifiek over de aanpassing van het vergunningsstelsel voor het opsporen en winnen van aardwarmte. Geothermie Nederland kijkt positief terug op dit debat. Het is overduidelijk dat de Kamer en ook staatssecretaris Vijlbrief er alles aan is gelegen dat geothermie goed van de grond komt om de essentiële bijdrage aan de energietransitie te kunnen leveren.

Er is uitgebreid stil gestaan bij het veilig en verantwoord toepassen van aardwarmte, met name de bescherming van drinkwater is een belangrijk punt. De Kamer wil het bij wet geregeld hebben dat er geen geothermie in drinkwaterwinningsgebieden plaatsvindt. Het is daarom belangrijk dat er goede afstemming plaatsvindt tussen drinkwaterwinning en geothermie. De sector neemt hier al grote verantwoordelijkheid in en met de bijbehorende wet- en regelgeving en toezicht wordt hierin verder voorzien. De onderdelen in de Mijnbouwwet die nog aanpassing verdienen zoals het overgangsrecht, zoekgebied/startvergunning en de evaluatietermijn kwamen aan de orde. Ook de zo noodzakelijke aanpassing van de SDE-regeling kreeg de aandacht van de Kamerleden om de projecten die klaar staan om te ontwikkelen niet te verliezen en de bijdrage aan de verduurzaming te kunnen leveren. Voor deze laatste onderwerpen verwees de staatssecretaris naar collega Minister Jetten, die hier binnenkort helderheid over gaat verschaffen. 

Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland, verwoordt het zo: “Het doet mij goed om te zien dat de inspanningen van onze leden en medewerkers en ook van het ministerie van EZK om de wetgeving passend te krijgen op de praktijk er nu zo voorstaat. Ik kijk met vertrouwen uit naar een positieve volgende stap en hoop ook binnenkort zelf over geothermie door te spreken met de heer Vijlbrief.”