Lid uitgelicht: KWR Water

25.08.2022

KWR is een onderzoeksinstituut en lid van Geothermie Nederland. Niels Hartog van KWR Water beantwoordt 4 vragen over het lidmaatschap.

Wat voor organisatie is KWR Water?

KWR Water Research Institute is een onderzoeksinstituut op het gebied van water met als motto —Bridging Science to Practice. De voorloper Kiwa werd opgericht in 1948. Met haar nationale en internationale wateronderzoek wil KWR Water bijdragen aan een duurzame water- en energietransitie.

Wat doet KWR Water op het gebied van duurzaamheid en geothermie?

Duidelijk is dat water een belangrijke rol speelt bij de verduurzaming van de zoetwater en energievoorziening voor water- en energiebedrijven, industrie en in de agrarische sector. Zo werkt KWR bijvoorbeeld aan de (terug)winning van grondstoffen uit (afval)waterstromen, aan het beschikbaar behouden en vergroten van de zoetwatervoorziening ten behoeve van de landbouw, glastuinbouw en drinkwaterproductie. Daarnaast werkt KWR aan de verbeteren, optimaliseren en verder verduurzamen van ondergrondse warmte- en koudeopslag (HTO, WKO). Specifiek op het gebied van geothermie werkt KWR aan de injectiviteit, verstopping, integriteit en corrosie van putten. De verbetering van het operationele proces van aardwarmtewinning en verminderen van (de kans op) milieuimpact zijn hierbij belangrijke drijfveren.

Waarom is KWR Water lid van Geothermie Nederland?

KWR Water Research Institute wil met haar waterkennis en -kunde bijdragen aan de energietransitie. De winning van aardwarmte kan een belangrijke rol spelen in het op duurzame wijze kunnen voldoen aan de Nederlandse warmtevraag. Met haar lidmaatschap van Geothermie Nederland wil KWR de duurzame ontwikkeling van aardwarmtebenutting in Nederland helpen ondersteunen. We werken graag mee aan het ontwikkelen van de “best practices” en maken daarom graag onderdeel uit van de brancheorganisatie.

Heb je nog een vraag of verzoek aan het netwerk?

Met Geothermie Nederland is er een duidelijk platform ontstaan waar alle betrokken stakeholders in Nederland samen kunnen komen om openlijk van gedachten en inzichten te wisselen en samen te werken in het ontwikkelen van de duurzame benutting van aardwarmte. Wij dragen daar met ons onderzoek graag ons steentje aan bij en gaan graag in gesprek over vragen en ideeën, klein of groot!

“Met ons onderzoek willen we helpen om de operationele bedrijfsvoering bij geothermieprojecten te verbeteren. Denk aan het diagnosticeren en voorkomen van o.a. putverstopping, corrosie en ongewenste milieuimpact.”