‘Lokaal voor lokaal’

05.04.2023

Geothermieprojecten zorgen voor warmte en daarmee voor economische bedrijvigheid dicht bij de bron: lokaal voor lokaal. Janine Verweij, directeur Geothermie Nederland, schreef een column voor Warmte365:

“De mogelijkheid om warmte te winnen uit de diepe ondergrond bestaat in veel regio’s in Nederland. Hierdoor dringen we het aardgasverbruik terug en verminderen we de uitstoot van CO2. Daarnaast is er nog een belangrijk pluspunt: de winning van aardwarmte is lokaal voor lokaal. Geothermieprojecten leveren warmte dicht bij de plek waar die warmte wordt gewonnen. Dit heeft alles te maken met het warmteverlies dat optreedt bij het transport van warmte.

Je zou kunnen zeggen dat het een groot nadeel is dat je warmte niet over driehonderd kilometer naar een andere plek kunt transporteren. Dat het jammer is dat je warmte niet, zoals olie, aardgas of  elektriciteit, op een internationale markt kunt verhandelen. Maar zoals wel vaker geldt, is deze beperking ook een voordeel. Want zo is warmte per definitie een lokaal product.”

Lees hier verder

Deze column van Janine Verweij verscheen op 4 april 2023 op de website Warmte365.nl.