Maatregelen Prinsjesdag: Welkome impuls voor geothermie

22.09.2021

Geothermie Nederland is blij dat er in de miljoenennota snel extra geld wordt aangekondigd voor de transitie naar duurzame warmte. Dat is hard nodig om de klimaatdoelen van 2030 en verder te halen. Het kabinet kondigde gisteren op Prinsjesdag aan om € 6,8 miljard extra uit te geven aan klimaatmaatregelen. Het grootste deel van de extra middelen die het kabinet reserveert, gaat naar een ophoging van de SDE++ in 2022.

Het kabinet verhoogt het budget van de SDE++ met in totaal 3 miljard euro, die over meerdere jaren tot uitbetaling komt. Ook trekt het kabinet 1,3 miljard euro uit voor subsidies voor infrastructuurprojecten op het terrein van warmte en waterstof. Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland: ‘Het is goed nieuws dat er miljarden euro’s beschikbaar worden gemaakt, het is hierdoor reëel dat meer geothermie-projecten in aanmerking komen voor subsidie. Als ook ons verzoek wordt ingewilligd om de SDE++ regeling aan te passen, specifiek voor duurzame warmteprojecten, zal geothermie daadwerkelijk de nodige vlucht kunnen nemen. Kortom, goed nieuws voor geothermie!’

Warmte vormt meer dan de helft van de energievraag en heeft extra hulp nodig om sneller te verduurzamen. Geothermie is daarbij een onmisbare duurzame warmtebron, de verruiming van de SDE++ regeling kan nu ook ten goede komen aan meer geothermieprojecten. Ook de warmtenetten die de duurzame warmte bij de afnemers brengen, kunnen de extra financiële steun in de rug goed gebruiken. Er zijn tientallen geothermieprojecten voor de gebouwde omgeving en de tuinbouw die snel kunnen beginnen met het produceren van duurzame warmte.

Bekijk de miljoenennota