Nieuw lid: AMergie Advies

29.08.2023

Anne Marie van Osch werkte jarenlang bij de gemeente Almere om te werken aan de energietransitie-uitdagingen. Haar adviesbureau AMergie Advies is onlangs lid geworden van Geothermie Nederland. Als eigenaar van AMergie Advies beantwoordt Anne Marie vijf vragen over het lidmaatschap.

Wat voor organisatie is AMergie Advies?
AMergie Advies is een adviesbureau dat zich primair richt op overheden met duurzame energievragen. Naast advies en projectleiding organiseren we ook opleidingen. AMergie kent één werknemer, en dat ben ik.

Wat doet AMergie Advies op het gebied van geothermie?
In de opleidingen die ik geef, is geothermie een van de onderdelen die ik verder uitdiep. Ik zie geothermie als een stevige kanshebber voor de verduurzaming via warmtenetten. Dus overal waar een kans ligt om geothermie te benutten als bron breng ik die naar voren.
Daarnaast ben ik als bestuurslid van Stichting Warmtenetwerk ook bezig met de kansen voor warmtenetten. Een warmtenet zonder bron is zinloos, net zoals een bron zonder afnemer. Voor mij is duwen op geothermie op zichzelf niet zinvol: je moet zorgen dat er warmtenetten ontwikkeld worden, waar geothermie straks een goede bron kan leveren. En mocht die bron niet lukken: dan moet je nog steeds een alternatief paraat hebben. Kip en ei steeds samen.
Dus daar waar ik training of advies geef aan overheden of waar ik lobby voor kansen, is geothermie een vanzelfsprekendheid. Omgekeerd merk ik ook van binnenuit bij overheden waar belemmeringen liggen. Via netwerken koppel ik dan terug wat nodig is om weer vooruit te komen.

Wat is jouw rol daarbij?
Stimuleren, motiveren, blinde vlekken oplossen, verkeerde aannames herstellen en heel veel verbinden. Vanuit Stichting Warmtenetwerk, samen met EBN, organiseren we bijvoorbeeld op 10 oktober een kennisdag over geothermie voor overheden: Geothermiedag: Van versnippering naar versnelling! Met alles wat je moet weten over geothermie.

Waarom is AMergie Advies lid geworden van Geothermie Nederland?
Ik ben ervan overtuigd dat kennis bundelen en versterken de snelste manier is om geothermie als bron in Nederland verder te brengen. Dat betekent dat ik graag de reeds ontwikkelde kennis mee wil nemen en tegelijkertijd een bijdrage wil leveren aan het netwerk. Dat deed ik eerder – als ambtenaar bij de gemeente Almere, die ik als een van de eerste gemeenten lid heb gemaakt van Geothermie Nederland (destijds Platform Geothermie). En nu doe ik dat als eigen bedrijf.

Wat zijn je verwachtingen van Geothermie Nederland? Heb je nog een vraag of verzoek aan het netwerk?
Ik was tijdens de laatste Ledenbijeenkomst in juni weer flink onder de indruk van hoeveel werk er steeds verzet is en wordt. Wat ik nog een beetje mis in het netwerk is het inzicht bij bedrijven in hoe overheden in elkaar zitten. Ik merk dat veel bedrijven het lastig vinden om te snappen hoe wethouders – gemeenteraadsleden – en ambtenaren tot besluiten komen. Je hoort welke enorme ambities gemeenten hebben, vervolgens nemen ze totaal tegengestelde besluiten? Hoe kán dat? Ik denk dat het goed is als de bedrijven in Geothermie Nederland meer kennis krijgen van dat politiek-ambtelijke speelveld, zodat hun acquisitie en uitvoering beter aan de wind kan zeilen. Ik denk ook dat dit wat frustratie kan verminderen.
Laetitia Ouillet en ik hebben daarvoor ook onze Warmteklas (www.warmteklas.nl) opgezet om die kennis en koppeling te versterken. Die kloof overbruggen (de blinde vlekken in kennis, en het gebrek aan contact tussen bedrijfsmensen en gemeentemensen) is een belangrijk thema voor mij. Binnen Geothermie Nederland wil ik me ook heel graag op dit thema inzetten.

"Ik ben ervan overtuigd dat kennis bundelen en versterken de snelste manier is om geothermie als bron in Nederland verder te brengen."