Nieuw lid van Geothermie Nederland: Canopus Drilling Solutions

25.01.2023

Boorbedrijf Canopus dat is gespecialiseerd in directional steel shot drilling-techniek is onlangs lid geworden van Geothermie Nederland. Diederik Wawoe, verantwoordelijk voor business development bij Canopus Drilling Solutions,  beantwoordt 4 vragen over het lidmaatschap.

Wat voor organisatie is Canopus Drilling Solutions?

Canopus BV is een start-up, opgericht in 2019. De oprichters hebben jarenlange ervaring met het ontwikkelen en commercialiseren van technologie voor de olie en gasindustrie en zetten dit via Canopus in voor de aardwarmtewinning. Canopus bouwt voort op technologie die door de olie- en gasindustrie op de plank is blijven liggen maar met behulp van een gepatenteerde aanpassing uitermate geschikt lijkt voor het boren van ondergrondse structuren ten behoeve van aardwarmtewinning.

Wat doet Canopus op het gebied van geothermie?

Canopus is een boorbedrijf met een unieke propositie. We ontwikkelen en verkopen een techniek voor het gestuurd boren met kleine staalkorrels. Die techniek noemen we directional steel shot drilling. Met directional steel shot drilling kunnen lange horizontale of gekromde gaten veel sneller, goedkoper en nauwkeuriger worden geboord dan met conventionele boortechnologie. Dit kan een gamechanger zijn voor geothermie o.a. omdat daarmee ook warmte uit reservoirs van gemiddelde kwaliteit rendabel onttrokken kunnen worden. De boortechniek kan gebruikt worden voor zowel ondiepe gesloten geothermische warmtewisselaars, diepe productie- en injectieputten en waarschijnlijk ook voor (ultra)diepe gesloten warmtewinningssystemen.

Waarom is Canopus lid geworden van Geothermie Nederland?

Nederland is onze thuisbasis en we zien Geothermie Nederland als een essentieel platform om de techniek voor het voetlicht te brengen. Ook zien we Geothermie Nederland als het belangrijkste platform om geothermie in Nederland de aandacht te geven die het verdient om zo doende het enorme potentieel van geothermie in Nederland te realiseren. Daarnaast is boortechnologie voor aardwarmtewinning een internationale markt en hopen we ook dat Geothermie Nederland ondersteuning kan bieden met internationale projecten en afstemming van bijvoorbeeld standaarden voor de sector.

Heb je nog een vraag of verzoek aan het netwerk?

We komen graag in contact met andere leden van Geothermie Nederland. Bel of mail ons als je wilt weten hoe de techniek van Canopus jullie projecten mogelijk rendabeler kan maken.
Email: dwawoe[@] canopusdrillingsolutions [dot] com]