Nieuw lid: provincie Flevoland

25.01.2024

Het beleid van de provincie Flevoland is simpel: stimuleren van geothermie. De rol van Geert-Jan ten Napel is vanaf het begin die van aanjager geweest. Hij beantwoordt 4 vragen over het lidmaatschap.

Wat doet de Provincie Flevoland op het gebied van duurzame warmte/geothermie?

“Potentieel diepe geothermie Flevoland: warm aanbevolen” is de titel van het eerste onderzoeksrapport naar toepassingsmogelijkheden van geothermie in Flevoland. Dat was in 2007 en sinds die tijd is het gaan rollen, van noord naar zuid door de provincie.
Voor de Noordoostpolder was al relatief veel data beschikbaar. Daar hebben we een geologisch model mee laten maken, waarmee de glastuinders aan de slag zijn gegaan. Dat heeft geleid tot de projecten bij Luttelgeest.
Voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland was het ook al wel duidelijk dat er mogelijkheden zijn, maar de kennis ontbrak om meteen aan de slag te gaan. Vandaar dat we met de provincie Noord-Holland het Project ‘Versnellen Aardwarmte Metropoolregio Amsterdam’ zijn gestart. Dat heeft naast extra kennis over de ondergrond – aanhaken bij SCAN met extra lijnen in de MRA – ook kennis opgeleverd over wat je boven de grond moet doen om tot een succesvol geothermieproject te komen. Zoals voor alle warmteprojecten geldt; de ontwikkeling van aanbod (de bron), transport (het warmtenet) en vraag (de klanten) moeten tegelijk opgepakt worden. Zeker in de gebouwde omgeving is dat geen sinecure.

Dat geothermie niet overal kan mag duidelijk zijn. Soms is er geen geschikte laag aanwezig en soms gaat een ander belang boven de winning van duurzame energie. Dat is het geval in Zuidelijk Flevoland. De ‘boringsvrije zone’ van het grondwaterbeschermingsgebied beperkt de mogelijkheden voor bodemenergie en aardwarmte.

Wat is jouw rol bij geothermie in de provincie?

Het beleid van de provincie is simpel: stimuleren van geothermie. En mijn rol is vanaf het begin die van aanjager geweest. Aanjager door kennis te vergaren en daarmee het veld in te gaan. Kijken of er partijen zijn die er wel iets in zien zitten. En die enthousiastelingen dan verder helpen met de ontwikkeling van hun project. Jarenlang deed ik dat zowel vanuit Energietransitie als vanuit Duurzaam Gebruik Ondergrond. Nu doe ik het samen met een collega die met de Warmtetransitie bezig is. We hebben daarbij een soort taakverdeling; ik ben van de ‘verticale pijpen’ (voor het duurzaam benutten van de diepe ondergrond) en zij van de ‘horizontale pijpen’ (aanleg van het warmtenet). Samen helpen we bij het verbinden van onder- en bovengrond.

Waarom is de Provincie Flevoland lid geworden van Geothermie Nederland?

Een van de dingen die we geleerd hebben met het Project Versnellen Aardwarmte MRA is dat het heel belangrijk is elkaar te kennen; de verschillende werelden van de overheden en operators bij elkaar brengen, elkaars taal (voldoende) leren spreken. Nu we die taal een beetje spreken willen we in contact blijven en meer in contact komen met andere partijen. Partijen die, in tegenstelling tot de provincie, dagelijks met geothermie bezig zijn. Nieuwe ontwikkelingen kan de provincie als lid van Geothermie Nederland beter en breder volgen dan alleen met de Flevolandse projecten. Het is een platform om te halen én te brengen.

Wat zijn jullie verwachtingen van Geothermie Nederland? Heb je nog een vraag of verzoek aan het netwerk?

Samen sta je sterk. Om de potentie van geothermie te benutten moet er nog heel veel werk verzet worden. Zowel opbouwend als verbouwend. Geothermie Nederland kan daarin een belangrijke rol spelen door te agenderen, aan te jagen en op te pakken.