Nieuw lid van Geothermie Nederland: Antea Group

20.02.2023

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group is lid van Geothermie Nederland. Projectmanager Norbert Stuip van Antea Group beantwoordt 5 vragen over het lidmaatschap.

 Wat voor organisatie is Antea Group?

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Onze gedreven vakspecialisten werken iedere dag aan een duurzame, veilige, gezonde én toekomstbestendige leefomgeving. Met onze innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT dragen we bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken en waterwerken. Daarbij ligt onze focus op vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: we hebben de kennis in huis en denken kritisch mee.
Onze mindset: we gaan samen voor het beste resultaat! Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar. 

Wat doet Antea Group op het gebied van geothermie?
‘Energietransitie is één van de thema’s waarop wij inzetten. We hebben de afgelopen 40 jaar meer dan 100 boorlocaties voor de winning van gas, olie of zout voorbereid, ontworpen en aangelegd. Met deze expertise bieden we initiatiefnemers full-serviceoplossingen in elke fase van een geothermieproject. Dit gaat van een quickscan om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een potentiële locatie tot een eerste ontwerp, van vergunningaanvragen met alle onderliggende studies, detailengineering tot en met de realisatie van een geothermielocatie.’

Waarom is Antea Group lid van Geothermie Nederland?
‘We zien de winning van aardwarmte als een belangrijk puzzelstukje in de energietransitie. We doen in de projecten die wij onder handen hebben al waardevolle ervaring op. Die kennis willen wij via Geothermie Nederland graag delen. Daarnaast zien wij dit als een prachtig platform om de duurzame ontwikkeling van aardwarmte verder te brengen, nieuwe verbindingen te leggen en onze kennis te vergroten.’

Wat is jouw rol daarbij?
‘Eén van de onderdelen binnen ons ingenieurs- en adviesbureau is Realisatie. Wij zijn gespecialiseerd in de aanleg van boorlocaties: van het grondwerk tot en met de aanleg van boorkelders en asfaltverhardingen. Als projectmanager ben ik eindverantwoordelijk voor de realisatie van meerdere geothermieprojecten in Nederland. Denk aan: Duurzaam Voorne, Maasdijk en Polanen.‘

Wat zijn jullie verwachtingen van Geothermie Nederland? Heb je nog een vraag of verzoek aan het netwerk? Geothermie Nederland heeft dezelfde ambities als wij: duurzame energie en aardwarmte uitrollen over Nederland. Als community kunnen we samen meer impact maken, onder meer door elkaars kennis en ervaringen te delen. Dit is nodig, want de lat ligt hoog bij het ontwikkelen en realiseren van geothermieprojecten. Daarnaast zijn wij nieuwgierig naar innovatieve ideeën en aanpakken die daarbij kunnen helpen. En uiteraard nemen wij hierin zelf het voortouw.’