Nieuwe inzichten door WarmingUP

29.03.2023

Bij het verwarmen van woningen kunnen warmtenetten met een duurzame bron van warmte in ons land een veel grotere rol gaan spelen. Meer dan de helft van de woningen is met zo’n warmtenet behaaglijk te maken in de winter. Dat blijkt uit het driejarige innovatieprogramma WarmingUP.

Op dit moment zijn al zo’n 450.000 woningen aangesloten op zo’n warmtenet, schat Frits Verheij van TNO, programmadirecteur van WarmingUP. Traditioneel hebben die warmtenetten niet zo’n goede naam, maar Verheij ziet dat imago snel veranderen. ‘Uit een recent onderzoek dat we deden onder gebruikers van zo’n warmtenet blijkt dat men het een complex proces vindt, maar dat de meeste mensen er erg tevreden over zijn.’ Het innovatieprogramma WarmingUP werd opgezet om de aansluiting te versnellen van nog 750.000 extra woningen op een duurzaam collectief warmtenet in 2030.

Het driejarige innovatieprogramma WarmingUP heeft verschillende nieuwe inzichten opgeleverd. Zo blijken veel duurzame warmtesystemen technisch haalbaar te zijn én maatschappelijk aanvaardbaar.

Veel woningen geschikt

Misschien wel de belangrijkste conclusie is dat 60 procent van de Nederlandse woningen al geschikt is voor lage temperatuurverwarming, met water van rond de 55 graden Celsius. Deze huizen zouden nu al kunnen overstappen op een warmtepomp of een andere duurzame energiebron, zoals aardwarmte of aquathermie, via een warmtenet. ‘Dat dit percentage zo hoog ligt, was nog niet bekend’, zegt Verheij. ‘Neem je iets warmer water, van 70 graden Celsius, dan is zelfs 95 procent van alle woningen daarmee behaaglijk te verwarmen.’

Deze cijfers volgen uit experimenten waarbij onderzoekers in 220 woningen meetapparatuur ophingen die vastlegde hoeveel warmte de woning in werd gepompt. In combinatie met de temperatuur op de thermostaat én de buitentemperatuur werd een rekenmodel opgesteld dat vaststelt hoeveel vermogen er nodig is om de woning comfortabel op temperatuur te houden, legt Ivo Pothof van Deltares uit in een speciaal magazine over WarmingUP (pdf-bestand).

Aardwarmte

Partners in WarmingUP brachten het technisch potentieel voor aardwarmte in ons land beter in kaart. Ook het potentieel  voor aardwarmte in ‘ondiepe’ aardlagen op zo’n 500 tot 1500 meter diepte werd ontdekt. In het Groeifondsprogramma NieuweWarmteNu!, de opvolger van het afgeronde programma, zitten enkele deelprojecten waarbij op een paar locaties geothermie wordt ontwikkeld.

Ledenbijeenkomst over innovatie

Geothermie Nederland organiseert op donderdag 13 april a.s. een ledenbijeenkomst over innovatie. We krijgen inzicht in de waardevolle innovatie-initiatieven die op de werkvloer worden ondernomen. Ook wordt het uitgebreide palet aan relevante innovatieprogramma’s voor de geothemiesector gepresenteerd. In het kader van MOOI (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) gaat WarmingUP GOO (Geothermie &
Opslag Opschaling) de potentie van aardwarmte en ondergrondse warmteopslag onderzoeken. Marette Zwamborn verzorgt hierover een presentatie. Lees meer over de bijeenkomst op 13 april 2023.