Nieuwe Mijnbouwregeling gepubliceerd

26.04.2023

Vandaag is de nieuwe Mijnbouwregeling gepubliceerd. De Mijnbouwregeling geeft uitwerking aan de recent gewijzigde Mijnbouwwet op het gebied van onder meer het opsporen en winnen van aardwarmte.

Geothermie Nederland heeft aan de conceptversies van de nieuwe wet- en regelgeving bijgedragen via consultatie en feedback vanuit de tijdelijke Werkgroep Mijnbouwregeling en de Werkgroep Public Affairs.

De inwerkingtreding van de wet en regelingen is 1 juli 2023. De vereniging blijft met het ministerie in gesprek over hoe het nieuwe kader voor de geothermiesector in de praktijk uitwerkt en welke toelichting en ondersteuning nog nodig zijn.

De nieuwe besluiten zijn gepubliceerd in het Staatsblad en via de volgende links te raadplegen: