Openstelling SDE++ 2023

22.02.2023

De SDE++ openstellingsronde van dit jaar vindt plaats van 6 juni t/m 6 juli 2023 met een budget van €8 miljard. Dit volgt uit de Kamerbrief. Ook komen er dit jaar de al aangekondigde hekjes rondom het lagetemperatuurwarmte domein waarvoor een budget wordt gereserveerd van €750 miljoen. Deze hekjes in de SDE++ zorgen ervoor dat er meer kans is voor geothermieprojecten om subsidie te krijgen. Ook is er bekend hoeveel subsidie er aangevraagd kan worden per geothermieproject. De bedragen en uitgangspunten zijn gepubliceerd door Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het Eindadvies Basisbedragen SDE++ 2023. 

Geothermie Nederland is blij dat een aantal belangrijke punten, die met behulp van leden van de SDE-werkgroep zijn aangedragen, in het PBL advies zijn opgenomen. Er is rekening gehouden met de stijging in materiaalkosten en inflatie, en met de noodzakelijke extra kosten voor geothermie in de gebouwde omgeving. Ook is er geadviseerd om meer flexibiliteit via een volloopscenario toe te laten. Daarnaast verwelkomen we het speciaal gealloceerde budget voor het lage temperatuurdomein waarin geothermie concurreert.

Toch zijn er nog zaken die missen in het advies. We zouden graag zien dat in de subsidiebedragen rekening wordt gehouden met de hoge kosten voor het noodzakelijke seismisch onderzoek bij geothermieprojecten. Ook is er nog geen herziening van het correctiebedrag. We wachten op een correctieregeling duurzame warmte, om zo te voorkomen dat duurzame warmte-installaties worden afgekoppeld bij hoge gasprijzen. Hoge gasprijzen leiden nu tot verlaagde steun voor aardwarmte. De minister heeft laten weten hier binnenkort op terug te komen.

Zie ook het artikel Aardwarmtesector niet onverdeeld blij met nieuwe SDE++ (Groenten&Fruit, 22-02-2023)

Downloads: