Positieve ontwikkelingen voor geothermieprojecten in de SDE++

13.04.2022

Dinsdag 12 april zijn twee moties aangenomen in de Tweede Kamer die zorgen voor verbeteringen in de SDE++ regeling en een beter financieel en ontwikkelperspectief voor geothermieprojecten met een bestaande SDE-beschikking die nog tot productie gaan komen. Op 14 april heeft Geothermie Nederland haar consultatiereactie gegeven op de PBL notitie over de SDE++2023 en het PBL eindadvies SDE++ 2022. Hierin pleiten we voor meerdere zaken, zodat geothermieprojecten daadwerkelijk van de grond komen.