Rapport Ecorys: Inzicht in aanvullende beleidspakketten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving

07.07.2021

Het Klimaatakkoord voor de Gebouwde Omgeving is opnieuw doorgerekend. De studie van Ecorys brengt in kaart wat er nodig is om mensen op grotere schaal in beweging te krijgen. Daarbij is gekeken naar de benodigde extra middelen en naar een verstandige balans tussen twee sporen: het gebiedsgerichte spoor en het individuele spoor.

Onderzoek laat wederom zien dat de SDE++ moet worden aangepast voor warmte en dat de onmisbare collectieve warmtenetten additionele regelgeving en steun nodig hebben. Dat zijn voor Geothermie Nederland twee cruciale aspecten om als duurzame warmtebron zich verder te kunnen ontwikkelen.

Bekijk het rapport

Rapport Ecorys verduurzaming van de gebouwde omgeving

Maarten van Poelgeest (voorzitter Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving) reageert op de uitkomsten met aanbevelingen.
Bekijk Appreciatie onderzoek Ecorys